ZASADY WYBORU

Plebiscyt wyłaniający zwycięzców Loyalty Awards 2017 zostanie przeprowadzony w następujących etapach.

(szczegółowe zasady zawarte są w regulaminie).

 

 1. ZGŁASZANIE
  NOMINACJI

  Każdy z uczestników Plebiscytu otrzymuje indywidualny link do ankiety, w której wskazuje po 3 najlepsze w swojej ocenie projekty na rynku polskim związane z budowaniem lojalności klienta, w 5 zaproponowanych przez Organizatora kategoriach.

 2. 5 NAJLEPSZYCH DZIAŁAŃ W KAŻDEJ KATEGORII

  Trzy projekty w każdej kategorii, które uzyskają największą liczbę punktów uzyskują automatycznie nominację do drugiego etapu Plebiscytu. Ponadto Kapituła Plebiscytu w każdej z kategorii dokona wyboru kolejnych dwóch nominacji do drugiego etapu. Kapituła ma możliwość wskazania w każdej kategorii jednej nominacji dla projektu, który nie został wskazany przez Uczestników na etapie nominacji. Druga nominacja Kapituły musi pochodzić z projektów wskazanych przez Uczestników Plebiscytu w toku pierwszego etapu.

 3. ANKIETA UZASADNIAJĄCA MOTYWACJĘ

  Przedstawiciele programów, które uzyskały nominacje w etapie pierwszym otrzymają od Organizatora ankietę, zawierającą prośbę o zaprezentowanie podstawowych informacji o programie, uzasadniających aplikację do nagrody.

 4. GŁOSOWANIE NAD NOMINACJAMI

  KAPITUŁA
  Po otrzymaniu wypełnionych ankiet od nominowanych w I etapie Plebiscytu, Kapituła dokonuje oceny zgodności z ustalonymi kryteriami i jednocześnie oddaje głos na nominowanych. Głosowanie odbywa się w systemie od 1 do 5 punktów, na tej podstawie zostaje wyłoniony najlepszy program z największą ilością punktów (5 punktów) – punktacja cząstkowa Kapituły

  UCZESTNICY
  Wszyscy uczestnicy zaproszeni do pierwszego etapu Plebiscytu (a także osoby przez nie polecone, które będą chciały dołączyć do głosowania) otrzymują personalizowany link do badania, w którym wskazują jeden, najlepszy według nich projekt lojalnościowy w ramach każdej z 5 kategorii, głosując w systemie od 1 do 5 punktów w każdej kategorii, gdzie 5 jest maksymalną ilością punktów – punktacja cząstkowa Uczestników

  Podczas II etapu Plebiscytu Uczestnik nie może głosować na Program lub Programy, w których tworzenie lub przeprowadzenie był zaangażowany osobiście, bądź też był zaangażowany podmiot, który Uczestnika zatrudnia lub zatrudniał.

 5. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

  Głosy oddane na poszczególnych nominowanych przez Kapitułę i Uczestników zostają zsumowane, zwycięży program z największą ilością głosów. Głos Kapituły stanowi 50%, kolejne 50% to głos Uczestników, w przypadku remisu decydujący jest głos Uczestników.

 6. GALA I WRĘCZENIE NAGRÓD

  Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas oficjalnej Gali Loyalty Awards 2017, która odbędzie się:

  19 KWIETNIA 2018 R.
  W KRAKOWIE,
  O GODZ. 20:00

Biuro Kraków:
Blue Business Media Sp. z o.o.,
Kraków 31-031, ul. Berka Joselewicza 21c
tel: +48 12 350 54 06
Biuro Warszawa:
Blue Business Media Sp. z o.o. ,
Warszawa (01-222), ul. Prądzyńskiego 12/14

BĄDŹ NA BIEŻĄCO:

© 2018 Blue Business Media